Formy i zakres pomocy

KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA

Kim jest psychiatra?
Psychiatra jest lekarzem posiadającym wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozpoznawanie i leczenie problemów, zaburzeń i chorób psychicznych.


Jak wygląda pierwsza konsultacja psychiatryczna?
Konsultacja psychiatryczna pod wieloma względami przypomina wizytę u każdego innego lekarza. W trakcie pierwszej konsultacji będziesz miał możliwość swobodnego opowiedzenia o trudnościach, których doświadczacie w codziennym życiu. Lekarz będzie chciał dowiedzieć się, kiedy zaczęły się problemy, w jakich sytuacjach się pojawiały, co powodowało nasilenie trudności, co przynosiło poprawę. Lekarz może zapytać również o obecne i przeszłe sytuacje stresujące, ogólny stan zdrowia, leki jakie przyjmujesz, stosowanie używek i substancji psychoaktywnych. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie psychiczne.


Jak przebiega leczenie psychiatryczne?
W wyniku przeprowadzonego badania lekarz może zaproponować leczenie farmakologiczne. Omówi wówczas plan leczenia, sposób działania leków, korzyści wynikające z ich stosowania, potencjalne działania niepożądane oraz sposób przyjmowania leku, a także przepisze receptę na niezbędne leki. Leczenie farmakologiczne wymaga regularnych wizyt lekarskich, których celem jest omówienie bieżących wydarzeń w życiu pacjenta, które mogą mieć wpływ na leczenie, ocena skuteczności leku, ocena ewentualnych działań niepożądanych. W razie potrzeby może zostać zmieniona dawka leków lub ich rodzaj. Leczenie farmakologiczne w zależności od istoty problemu zwykle trwa kilka miesięcy, czasami jednak konieczne jest dłuższe leczenie trwające nawet kilka lat. Decyzja o zakończeniu leczenia jest podejmowana przez lekarza wspólnie z pacjentem. Po zakończeniu leczenia farmakologiczne możliwe jest kontynuowanie okresowych wizyt kontrolnych.

 

KONSULTACJA, PORADA PSYCHOLOGICZNA

Dla kogo?
Adresowana jest do osób szukających szybkiej pomocy w konkretnych problemach życiowych. Najczęściej ogranicza się do jednego bądź kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i wskazanie metody jego rozwiązania.
Co daje?
Wiedzę na temat zjawisk i praw psychologicznych dotyczących zgłoszonych problemów.

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA
Dla kogo?
Interwencja kryzysowa to forma intensywnej, krótkoterminowej pomocy (od jednego do dziesięciu spotkań), skierowana do osób, które doświadczyły trudnej, krytycznej sytuacji życiowej.
Czego dotyczy kryzys?
Kryzys to zdarzenie losowe lub nowa trudna sytuacja życiowa, w której zawodzą wcześniej znane sposoby. Kryzys może dotyczyć:

 • zagrożenia zdrowia lub życia,
 • choroby własnej lub bliskich,
 • doświadczenia przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej,
 • śmierci bliskiej osoby,
 • przejściowe trudności w relacjach z bliskimi osobami, itp.

Co daje?
Pomoc psychologiczna polega na dostarczeniu wsparcia, przywróceniu równowagi psychicznej sprzed stanu kryzysu oraz zapobieganiu dalszej reorganizacji.

 

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO
Warsztaty psychologiczne służą rozwojowi osobistemu, pomagają w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach w pracy, w domu lub w szkole. Nie mają one charakteru terapeutycznego. Na każdym warsztacie są realizowane określone cele.
Warsztat inaczej trening to interaktywna forma zajęć prowadzona w małych grupach metodami: krótkie formy wykładowe, dyskusje, ćwiczenia określonych umiejętności (indywidualnie i w grupie), zabawy aktywizujące.

Przykładowe rodzaje warsztatów mających na celu rozwój osobisty:

Trening asertywności
Dla kogo?
Jeśli chcesz nauczyć się chronić swoje granice, pewniej wyrażać swoje zdanie i swoje oczekiwania, pełniej realizować swoje potrzeby - to ten warsztat jest dla Ciebie.

Tematyka:

 • Rozróżnianie zachowań asertywnych, agresywnych, uległych.
 • Świadome mówienie TAK oraz NIE.
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań.
 • Wyrażanie emocji.
 • Wyznaczanie i bronienie swoich granic psychologicznych.
 • Przyjmowanie krytyki, wyrażanie informacji zwrotnych.
 • Wyjaśnianie nieporozumień i zapobieganie im.
 • Rozpoznawanie i unikanie manipulacji.

Trening radzenia sobie ze stresem
Dla kogo?
Dla wszystkich zestresowanych, zmęczonych, przepracowanych, którzy w wirze codziennych zmagań chcą się na chwilę zatrzymać, spędzić czas w innym miejscu, w innej atmosferze, z innymi ludźmi. Przychodząc na ten warsztat robisz pierwszy krok w kierunku dbania o siebie.

Tematyka:

 • Co nas stresuje. Wspólne poszukiwanie czynników wprowadzających stres w naszym życiu.
 • Odczytywanie sygnałów ostrzegawczych o przeciążeniu stresem. Zwiększanie świadomości własnego ciała.
 • Skuteczne i nieskuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Rozładowanie napięć - co bym musiał zrobić, żeby poczuć się naprawdę odprężony?
 • Naturalne techniki relaksacyjne - poszukiwanie w sobie sygnałów relaksu i tworzenie własnych technik relaksacyjnych.

Trening interpersonalny
Dla kogo?
Dla osób pragnących udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne oraz lepiej poznać i zrozumieć samego siebie.
Tematyka:

 • Wzbogacenie wiedzy o sobie – swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach zajmowania pozycji w grupie.
 • Lepsze poznanie siebie w kontakcie z drugim człowiekiem.
 • Lepsze zrozumienie innych ludzi.
 • Wypróbowanie nowych form zachowań interpersonalnych.
 • Poprawa skuteczności własnego działania.
 • Doświadczenie wpływu emocji na funkcjonowanie.
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, co sprzyja ulepszaniu kontaktów z innymi ludźmi.

 

Additional information